Giới thiệu

GIỚI THIỆU VCCCI

VCCCI hay còn gọi là Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam – Canada, hoạt động với chức năng như nhịp cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Canada, góp một phần nhỏ vào việc tăng trưởng kim ngạch và thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác thương mại giữa hai nước.

VCCCI sẽ xúc tiến và hỗ trợ các hoạt động thương mại, đầu tư, hợp tác khoa học- công nghệ, các hoạt động xuất nhập khẩu giữa các doanh nghiệp Vietnam và Canada.

VCCCI là một tổ chức độc lập, phi chính phủ, phi lợi nhuận, có tư cách pháp nhân và tự chủ về tài chính.

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP ViỆt NAM CÓ NHỮNG NHIỆM VỤ SAU:

VCCCI có nhiệm vụ tập hợp và nghiên cứu ý kiến từ các doanh nghiệp XNK Vietnam-Canada nhằm thu hẹp khoảng cách và kết nối các doanh nghiệp lại với nhau, đồng thời tạo điều kiện trao đổi buôn bán cũng như XNK giữa hai nước ngày càng mở rộng và phát triển hơn.

VCCCI sẽ hỗ trợ thông tin thị trường từ hai phía Việt Nam và Canada bao gồm những khó khăn và thuận lợi. Bên cạnh đó, VCCCI cũng sẽ tổ chức nghiên cứu, khảo sát thị trường, hội thảo, hội nghị, hội chợ, triển lãm quảng cáo và tư vấn các hợp đồng ngoại thương cho Doanh Nghiệp trong và ngoài nước.

 

QUYỀN LỢI:

Được giới thiệu sản phẩm của Doanh nghiệp Việt với các Doanh nghiệp nước ngoài tại thị trường Canada.

VCCCI sẽ tổ chức mời các đoàn Doanh nghiệp Canada về Việt Nam và đề cử các đoàn ra nước ngoài để khảo sát thị trường nhằm tăng hoạt động giao dịch buôn bán và thu hút nguồn đầu tư.

Tìm hiểu về thị trường Canada, thương nhân, tư vấn về pháp lý, và các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh và thu hút đầu tư.

Tham gia các hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo do VCCCI tổ chức.

Trao đổi thông tin, quảng cáo và tuyên truyền giới thiệu về các sản phẩm và hoạt động của Doanh nghiệp mình tại thị trường Canada.

Được tư vấn, hỗ trợ giải quyết những tranh chấp có thể nảy sinh trong các quan hệ kinh doanh của Doanh nghiệp Việt tại thị trường Canada.

 

NGHĨA VỤ:

Đóng lệ phí gia nhập và hội phí hàng năm :

·        Phí hội viên năm: $300

·        Phí làm thẻ hội viên: $30

 

THỦ TỤC:

Đơn đăng ký làm hội viện do VCCCI phát hành.

Giấy phép đăng ký kinh doanh + Mã số thuế doanh nghiệp.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

VCCCI tại Canada:

Address: 6460 Fraser Street, Vancouver BC V5W 3A4, Canada

Hotline: + 1 778 227 9988 + 1 778 859 8179

(Tại Canada sẽ có trợ lý luật sư người Việt hỗ trợ tư vấn cho bạn!)

Email:dinhmccain@gmail.com

 

Văn phòng đại diện VCCCI tại Việt Nam:

Địa chỉ: 29 Nguyễn Thị Thập, KĐTM Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline: 090 891 9677